NELERİ AMAÇLIYORUZ?

•  Biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunmak...

•  İnsanın doğayla bağlarını onarması, güçlendirmesi ve doğada yaşamı deneyimlemesi için gereksindiği mekân, malzeme ve etkinliği sunmak...


•  Akdeniz'e özgü doğal bitki örtüsünü ve bu iklimde yetişebilen egzotik kökenli bitki ve ağaçları görsel ve bilimsel amaçla sergilemek...

•  Doğal/sağlıklı yaşam alanındaki proje ve etkinliklere her türlü gönüllü katılımı sağlamak...

•  Akdeniz doğası üzerine çalışmalar yürüten araştırmacılara bahçemizi kullanım olanağı sunmak, yapılacak araştırma/geliştirme projelerine destek vermek...

•  Erken yaşta doğa koruma bilinci oluşturmak amacıyla çocuklara ve gençlere yönelik eğitim çalışmaları yapmak...

•  Turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması çerçevesinde, eko-turizm ve organik tarım yoluyla sürdürülebilir bir yaşam örneği oluşturmak...

 AMAÇLARIMIZA YÖNELİK YAPILAN VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

•  Doğaya uyumlu, yerel mimariyi örnek alan ekolojik konaklama üniteleri, evler ve ortak yaşam alanları inşa etmek...

•  Akdeniz bahçesini oluşturmak ve sürekli gelişimini sağlamak. Yörenin bitki envanterini oluşturmak ve bilimsel araştırmalar yapmak üzere bitki laboratuvarı kurmak...

•  Çevre araştırma gezileri düzenlemek...

•  Ziyaretçilerin ve yörenin kullanımına açık Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere botanik ağırlıklı kaynak ve edebî eserlerden oluşan kütüphane oluşturmak...

•  Ders, kurs, seminer, atölye çalışmarıyla bireye ve gruplara yönelik her türlü etkinliğe ev sahipliği yapmak...

•  Meyve sebze bahçeleri kurarak ürünlerimizi organik olarak yetiştirmek. Ayrıca organik ürünler kullanarak, tipik Akdeniz ve Türk Mutfağı'nı sağlıklı biçimde sunmak. Misafirlerin mutfağa her aşamada katkıda bulunabilmelerine olanak tanımak...

 

OLASI ETKİNLİKLER

Flora Akdeniz Bahçesi projesi kapsamında yapılması planlanan etkinliklerin tümü amatör ya da profesyonel her türlü gönüllü katılıma açıktır. Her yaş grubundan kişilerin katılabileceği etkinliklere örnek olarak;


•  Çok amaçlı doğa gezileri, foto-botanik gezileri, fotoğraf kursları...

•  Yürüyüş(Trekking) ve
Yön Bulma(Orienteering) vb.

•  Doğada yaşam becerileri...

•  Sanat terapisi, heykel, resim, seramik vb. atölyeleri...

•  Yoga, meditasyon, dans, tai-chi, aikido, satranç, jimnastik vb.

•  Kişisel Yönetim ve Gelişim Çalışmaları...

•  Gıda, dokuma, elişi gibi yöresel ürünlerin yöre halkı tarafından uygulamalı öğretildiği kurs ya da atölye çalışmaları...

•  Hobi amaçlı ya da profesyonel bitki ve çiçek yetiştirme eğitimi. Şifalı bitkileri tanıma ve yetiştirme uygulamaları...

•  Toprağı tarıma hazırlanması ve ürünlerimizin reçel, pekmez, turşu vb. yöntemlerle değerlendirilmesi...

•  Gökyüzü gözlemi, kuş gözlemi vb.

Ayrıca, bilinçlenme ve farkındalık yaratma amacıyla, özellikle çocuk ve gençlere yönelik olacak oyunlarla yaşayarak öğrenme ortamı sunan etkinlikler...